top of page

ANNEN RÅDGIVING

For FxARK handler bærekraftig arkitektur i stor del om transformasjon og ombruk av eksisterende bygg. Vi har erfaring med rehabilitering og ombygging av eldre bygg, samt gjenbruk av byggematerialer. På prosjektene Sagene lunsjbar og Gjenbrukshuset i Pilestredet Park er opprinnelige byggematerialer brukt på nytt. 

Vi har arkitekter som er sertifisert BREEAM-NOR AP.

FxARK har levert kulturminneutredninger for bygg som er omfattet av vernehensyn. Behovet for en kulturminneutredning utløses når et vernet bygg skal bygges om eller ønskes revet. Bygget må kartlegges og dokumenteres, og det må gjøres en vurdering av verneverdien. Vi har samarbeidet med Kulturminnekompaniet i en rekke år.

FxARK har blant annet utarbeidet kulturminneutredninger for prosjektene Skramstadkvartalet og Grev Wedels plass i Drammen.

FxARK benytter tegneprogrammet Autodesk Revit i prosjekteringen. I prosjekter kan vi ta på oss rollen som BIM-koordinator om ønskelig. En samlemodell for alle fag er en viktig del av kvalitetssikringen i et byggeprosjekt.
For visualisering benyttes Lumion, mens Focus Arealplan benyttes for utarbeidelse av plankart.

Kvaliteten på prosjekteringsarbeidet ivaretas ved hjelp av kvalitetsstyringssystemet MAKS, fra Arkitektbedriftene i Norge. Systemet oppfyller kravene som stilles i PBL og SAK til kvalitetssystem for ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende.

FxARK har sentral godkjenning som kontrollerende innen arkitektur og bygningsfysikk, landskapsarkitektur og brannkonsept. Vi utfører kontroll av tiltak som er underlagt tilsyn etter oppdrag fra kommuner. Kontoret har vært engasjert som kvalitetssikrer for arealberegninger i arkitektkonkurranser for Bispevika, Munch og Deichmann.

ansvarlig søker
bottom of page