top of page

ANSVARLIG SØKER

Rollen som ansvarlig søker omfatter et administrativt koordineringsansvar for innsendelse av søknader, herunder ansvarsbelegging av PRO/UTF/kontrollerende foretak, innhenting av nødvendige erklæringer, utarbeidelse av gjennomføringsplan, kvalitetssikring av søknader i henhold til myndighetskrav, og saksbehandling ovenfor kommunen frem til gitt ferdigattest.

Vi er gjerne både prosjekterende for arkitektur og ansvarlig søker for prosjekter vi jobber med. Det hender også at vi kun er ansvarlig søker, som for prosjektet Vannkunsten i Oslobukta.
 
FxARK AS har sentral godkjenning for følgende fagområder/godkjenningsområder:

x.png
x.png
x.png
x.png

Ansvarlig søker, tiltaksklasse 3​

Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende arkitektur ogbygningsfysikk, tiltaksklasse 3

Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende uteareal og landskapsutforming, tiltaksklasse 2

Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende brannkonsept, tiltaksklasse 2

FxARK AS er medlem av Arkitektbedriftene i Norge.

ansvarlig søker
bottom of page