top of page
Rørvik hage_besøksgård

RØRVIK HAGE

Les mer_rørvik hage
Anker 3

Det skal bygges ny besøksgård, kolonihagehytter og parsellhager på et sjønært område på Hurum. Her vil det bli mulighet til å lære om økologisk gårdsbruk og lokal matproduksjon, og tilbringe dagen med dyra.

Anker 1

STED 
TYPE PROSJEKT
TILTAKSHAVER
STØRRELSE 
STATUS

Rørvik, Asker 
Plan, byggesak
Rørvik Hage AS 
ca. 23 daa 
Under bygging 

Rørvik hage_situasjonskart_besøksgård
Anker 6

Dagens gårdsbruk skal bygges om til besøksgård der familier kan tilbringe dagen med dyra, spise mat og leke på uteområdene, og gå tur i nærområdet. På besøksgården skal det oppføres gårdskafé, paviljong/lysthus, piknikkområde, fjøs o.l.

På deler av det som i dag er åker skal det settes opp 11 kolonihagehytter med mulighet for dyrking på egen tomt, samt 23 parsellhager for matproduksjon og rekreasjon på resten av jordet. Innenfor 100 meters beltet mot sjøen er arealet avsatt til parsellhagene, og det er ingen andre bygninger enn små drivhus uten grunnmur.

Det legges til rette for innovativt jordbruk der dagens gårdsbruk videreføres, men i en annen form og bruk med besøksgård, kolonihagehytter og dyrking i fellesskap.

Anker 2
Anker 4
Rørvik hage_perspektiv
Rørvik hage_plantegning 1 etasje forsamlingshus

PLAN

Rørvik hage_perspektiv interiør servering
bottom of page