top of page
Rørvik hage_parsellhage og kolonihagehytter

RØRVIK KOLONIHAGEHYTTER

Les mer_rørvik hage
Anker 3

Snart starter byggingen av kolonihagehytter og parsellhager på et sjønært område på Hurum. Hyttene er designet spesielt for området, og det legges vekt på arkitektoniske elementer som fremhever stedets unike beliggenhet. I tillegg vil hver hytte tilbys parseller på om lag 300m² for dyrking.

Anker 1

STED 
TYPE PROSJEKT
TILTAKSHAVER
STØRRELSE 
STATUS

Rørvik, Asker 
Plan, byggesak
Rørvik Hage AS 
ca. 23 daa 
Under bygging 

Rørvik hage_situasjonskart_kolonihagehytter
Anker 6
Anker 2

Det skal bygges 11 like kolonihagehytter, på 34 m2 og tilknyttet utebod. Hyttene har en kompakt planløsning med soverom, bad og åpen kjøkken/stue med peis og stort vinduskarnapp mot fjorden. Det er hems med ekstra oppholdsareal. Det er mulighet for dyrking og drivhus på egen tomt. 
 
Innenfor 100 meters beltet mot sjøen er arealet avsatt til parsellhager, og det er ingen andre bygninger enn små drivhus uten grunnmur.
 
Det legges til rette for innovativt jordbruk der dagens gårdsbruk videreføres, men i en annen form og bruk med besøksgård med husdyr og servering, kolonihagehytter og dyrking i fellesskap.

Anker 4
Rørvik hage_hytte_plantegninger
Rørvik hage_hytte_plantegninger

1. ETASJE

HEMS

Rørvik hage_perspektiv parsellhage
Rørvik hage_perspektiv interiør
bottom of page