top of page

ARKITEKTUR

FxARK har i 25 år jobbet med arkitektur. Arkitektur handler om å skape rom for livet som skal leves, enten når du er hjemme i din egen bolig eller på besøk hos andre, går rundt i byen, er på jobb, på trening eller når du handler. Vi jobber med å tegne boliger og boområder med blandede funksjoner, med målsetting om å oppnå bokvalitet for beboerne. Å skape gode bomiljø med gjennomtenkte planløsninger og fellesskap mellom husene, å ta vare på og bygge videre på det eksisterende som fungerer og gir sjel, å planlegge for fremtida og det skiftende livet. Rett og slett tegne velfungerende bygg med omtanke.

For profesjonelle utbyggere prosjekterer vi småhusområder med flermannsboliger og rekkehus, blokkbebyggelse og kvartalsbebyggelse med kombinerte formål. I referansebunken har vi tegnet og gjennomført prosjekter i stor skala som kjøpesenter og større kontorbygg, barnehager, rehabiliteringsprosjekter, flerbrukshall, studenthus, omsorgsboliger og hyttefelt. Vi jobber med prosjekter fra A til Å, og kan bidra til å løse floker underveis i et prosjekt.

For privatkunder kan vi hjelpe til med gode løsninger for mindre boliger som nybygg, på-/tilbygg, ombygging og interiør. For søknadspliktige tiltak trenger du både en arkitekt som kan være prosjekterende og en ansvarlig søker som kan ta seg av søknadsarbeidet. Vi kan gjøre begge deler, fra den første befaringen til bygget står ferdig. Les mer om dette under PROSESS.

ansvarlig søker
bottom of page