top of page
Arkitekt FxARK
Les mer_rørvik hage
Anker 3

BADEBAKKEN

Badebakken har fått nye fasader, i en mer moderne, stedstilpasset fargepalett. Farge-paletten er inspirert av historiske Oslo-farger for å gi en lokal forankring. Veggmaleriet er den siste prikken over i-en som gjenspeiler det nye fargekonseptet.

Anker 1

STED 
TYPE PROSJEKT
TILTAKSHAVER
STØRRELSE 
STATUS

Nydalen, Oslo
Renovering, fasader
Sameiet Badebakken / OBOS
ca. 22.500 m² BRA
Ferdigstilt 2019

Badebakken Situasjonsplan
Anker 6
Anker 2
Anker 4

Opprinnelig 
Felix Arkitekter var arkitekt den gangen Badebakken ble ferdigstilt i 2002. Etter 17 år meldte det seg et behov for rehabilitering av fasadene, og sameiet ønsket seg en oppdatert fargepalett når blokkene skulle males på nytt.
 
Den opprinnelige fargepaletten besto av sterke primærfarger sammensatt med lys grå og duse jordfarger. På den langstrakte fasaden mot gata ble farger benyttet for å bryte volumet opp i flere mindre blokker, i tillegg til slisser med inntrukne luftebalkonger som skjærer seg inn i bygningsvolumet.

Mot gårdsrommet på innsiden av blokken er det delvis rå betong med kun noen innslag av fargene fra gatefasaden. Her fornemmer man ikke oppdelingen blokken har på utsiden. Her er fasaden brutt opp med andre virkemidler som balkonger og materialvariasjoner. De to mindre blokkene som ligger på innsiden av buen er også oppdelt i mindre volumer, men disse har til nå vært ensfarget i gul, med innslag av rå betong.

Nytt konsept
Tanken bak det nye fargekonseptet var å få en tydeligere sammenheng mellom utsiden og innsiden av hovedblokken og de to mindre blokkene. Inndelingen fra Kristoffer Aamots gate er derfor videreført inn i gårdsrommet, som den mest markante endringen av det opprinnelige konseptet. Hver del av bygningsformen og hver enkelt oppgang får sin tilhørighet til fargen.

Palett
Det var et ønske om å oppnå en bedre sammenheng i den overordnede fargepaletten, for bygningene i sær og med Oslo generelt. Dette var heldigvis i tråd med Sameiet Badebakkens ønske om en palett som fortsatt skulle være fargerik, men med en mer moderne tolkning og variasjon av litt dusere farger.
 
Her kom Koi Fargestudio v/ Dagny Thurmann-Moe inn i bildet og har i samarbeid med Felix Arkitekter satt sammen en ny palett inspirert av historiske Oslo-farger, hvor kontrastene innenfor hvert volum er dempet, og fokuset er lagt på kontrasten mellom volumene. Plasseringen av hovedfargene er nøye studert og vurdert med tanke på hvilke farger som vil oppleves samtidig. Alle de tre blokkene har tilbaketrukket toppetasje, som tidligere har vært grå. I den nye fargepaletten har alle disse fått en varm brunfarge som står fint til detaljer i treverk som bevares. På denne måten knyttes hvert volum sammen med en fellesnevner i paletten.

Veggmaleri
Felix Arkitekter ble bedt om å komme med forslag til fargesetting av veggen ved innkjøringen til garasjen, som er trukket litt vekk fra selve bygningsvolumet. Veggmaleriet er satt sammen med paletten som nå preger boligene og barnehagen, og er en stilisert gjengivelse av prosjektet i de nye fargene.

Badebakken Fargediagram
Arkitekt
Arkitektur
Badebakken veggmaleri
Veggmaleri med fargene fra fasader
bottom of page