top of page
Rekkehus i Biterudhagen

BITERUDHAGEN

Les mer_rørvik hage
Anker 3

Biterudhagen er kompakte rekkehustyper tilpasset terreng, natur og lys på det som tidligere var beitemark under Biterud gård i Asker.

Anker 1

STED 
TYPE PROSJEKT
TILTAKSHAVER
STØRRELSE 
STATUS

Asker 
Plan- og byggesak
Axer Eiendom AS
5000 m2 BRA
Ferdigstilt 2019 

Biterudhagen_situasjonsplan
Anker 6
Anker 2
Anker 4

Biterudhagen består av 32 rekkehus fordelt på tre hustyper ut ifra terrengsituasjon, 4 eneboliger i kjede og 6 leiligheter. Tomten er sterkt skrånende mot syd og sydvest. Av hensyn til terreng ble mesteparten av bebyggelsen plassert langs skråningen i øst/vest retning – ikke optimal orientering mtp. lysforhold. Ved å forskyve rekkehusene og løse opp volumene fikk husene, i tillegg til nord- og sørfasader, fasader og terrasser som vender mot øst og vest.
 
De fleste husene har minst to takterrasser i tillegg til terrasser på terreng, noe som muliggjør flere simultane typer bruk av huset og uteoppholdsarealene. Rekkehus er vanligvis smale, har bare to fasader og et passivt forhold til terreng. Med volumetrisk spill og bruk av spiler/pergola har målet vært å utvikle rekkehus med opptil fire fasader og etablering av varierte private og semiprivate utearealer uten bruk av gjerder eller tette skjermer.

Felles garasjeanlegg er plassert under den nedre rekken. Fasadene har avdempede farger og matt overflate, med enkelte variasjoner i fargetone. Variasjon mellom stående og liggende panel fremhever den volumetriske oppbygningen.

Plantegning kjedehus tre etasjer
Plantegning rekkehus Biterudhagen FxARK

Kjedehus type

Underetasje type

Halvplan type

Flatmarks type 

Detaljbilde Biterudhagen kjedet enebolig
Kjedet enebolig Biterudhagen
Rekkehus Biterudhagen
Rekkehus Biterudhagen under bygging
bottom of page