top of page
Fasadebilde Bjertnes portal

BJERTNES PORTAL

Les mer_rørvik hage
Anker 3

Bjertnes portal er en lek med kuben og kvadratet som grunnform og byggestein – firkanten som symbol på det kjedelige, ordnede, regulære – utfordres på jakt etter skjæringspunktet mellom kaos og orden.

Anker 1

STED 
TYPE PROSJEKT
TILTAKSHAVER
STØRRELSE 
STATUS

Bjertnes, Nittedal
Plan og byggesak
Bjertnes AS/KARU Eiendom
ca. 17 000 m² BRA
Første byggetrinn 

Bjertnes portal_situasjonskart
Anker 6
Anker 2
Anker 4

Utbyggingsområdet er del av sentrum i Nittedal, hvor overordnede planer legger føringer for tettere og høyere bebyggelse i en mer urban struktur enn dagens situasjon.
 
Reguleringsplanen legger til rette for en trinnvis utbygging, hvor hele planområdet på sikt fortettes med blokkbebyggelse. Bygningene er organisert i en åpen kvartalsstruktur, hvor de høyeste volumene er plassert i øst langs riksveg 4 som støyskjerm for indre gårdsrom. Bygningsmassen trappes gjennomgående ned mot sør og vest for å gi solrike takterrasser og tilpasning i skala mot omkringliggende bebyggelse. Trapperom med rettløpstrapper langs store glassfelt i fasaden, bryter opp bygningsvolumene og synliggjør bevegelsen i fellesarealene mot omgivelsene. Fasadekomposisjonen for øvrig leker med kvadratet som form i varierende størrelser for å gi et pulserende og dynamisk uttrykk.

Første byggetrinn består av tre blokker, og bygges med platekledde moduler.

Foto fasade Bjertnes portal
Bjertnes portal_Eksempel på plan

TYPISK ETASJEPLAN

Perspektiv av gårdsrom Bjertnes portal

Perspektiver av Eve Images

bottom of page