top of page
Detaljbilde Elvehagen

ELVEHAGEN

Les mer_rørvik hage
Anker 3

Det er bygget nye boliger langs Askerelva på en flott, men krevende tomt. Tomten er omkranset av Askerelva og urskog mot øst, den gjenåpnede Hanevoldbekken i nord og fylkesvei i vest. Den krevende delen innebar forurenset grunn, flom, støy og uavklart eierstruktur. 

Anker 1

STED 
TYPE PROSJEKT
TILTAKSHAVER
STØRRELSE 
STATUS

Asker 
Plan- og byggesak
Pilares
ca. 4440 m2 BRA
Ferdigstilt 2019

Elvehagen_Situasjonsplan
Anker 6

Bebyggelsen er tilpasset terrenget og omgivelsene omkring i form og materialitet. Bebyggelsen er oppdelt i tre volumer som slynger seg langs Askerelven samtidig som den øker i høyde og bredde i takt med tomtens form. I syd går den fra bare 2m bredde og 3 etasjers høyde til mer normal bredde og 5 etasjer i nordenden.
 
Tomta var rufsete, flom- og støyutsatt, og med nærhet til biologisk mangfold som skulle tas vare på. Nærheten til Askerelva gir planområdet et grønt preg som gjenspeiles i utomhusarealene for boligene. Bekken som krysser planområdet er gjenåpnet, og er et identitetsskapende landskapselement i uterommet. Gangveien langs Askerelva er offentlig tilgjengelig, og kombineres med inngang til boligene.

Anker 2
Anker 4
Elvehagen_etasjeplan

TYPISK ETASJEPLAN

Semsveien_river_R02.jpg

Ill.: Eve Images

Elvehagen boligområde med åpning av bekk
Mellomrom bygg Elvehagen sett mot Askerelva
Gangvei langs Askerelva_Elvehagen
Elvehagen sett fra Semsveien
bottom of page