top of page
Fagstadlia kjedede eneboliger

FAGSTADLIA

Les mer_rørvik hage
Anker 3

På et område på ca. 200 dekar er det planlagt for en trinnvis utbygging av småhus. Her har det vært godt å bo lenge: Fagstadlia ligger i Nordre Ål ved et fortidsminne som knytter seg til en ca. 2000 år gammel bosetting. Bebyggelsen ligger sentralt både til byen og naturen.

Anker 1

STED 
TYPE PROSJEKT
TILTAKSHAVER
STØRRELSE 
STATUS

Lillehammer
Småhus
Grunneier Jon Bjørstad
200 dekar
Ferdigstilt 2017

Fagstadlia_situasjonsplan
Anker 6
Anker 2
Anker 4

To av feltene som er del av en større reguleringsplan er oppført. Reguleringsplanen for Fagstadlia er bygd opp med utgangspunkt i et fleksibelt boligtun, som er en basisenhet med variasjoner, gjentatt i ulike sammensetninger av rekkehus-, kjedehus-, tomanns- og eneboliger. Planområdet kan på ulike måter deles i byggetrinn, der hvert trinn kan få en variert boligsammensetning. Organisering og utbyggingsform gir grunneier mulighet for valg mellom opparbeidelse av enkelttomter eller samarbeid med en utbygger, felt for felt.
 
Det seneste trinnet i utbyggingen var på felt B, som var utviklet med tanke på elementproduksjon. To hovedtyper av kjedete eneboliger ble først utviklet som utgangspunkt for situasjonen på tomten: smale, avlange boliger ble plassert på rad på nedsiden av adkomstveien og nesten kvadratiske boliger ble fordelt et grid på den flatere delen av tomten på oversiden av adkomstveien. Disse to typene ble så videreutviklet til flere undervarianter, noe som ga et livlig utrykk til tross for repetisjonen i grunnformen og streng material- og fargepalett.

Byggetrinn 2 felt B2 med 30 boliger ble ferdigstilt i 2017. 

Fagstadlia boligfelt med småhus
bottom of page