top of page
Lidskjalvgutua, Storgata, Gran, Felix Arkitekter

GRAN PARK

Les mer_rørvik hage
Anker 3

Gran Park er et forsøk på en hybrid-urbanisme som rommer det beste av to verdener – byen og bygda. Prosjektet søker å strukturere Gran som bylandskap og bygge en urban identitet som på samme tid rommer både historie og utvikling,
fra liten til stor skala.

Anker 1

STED 
TYPE PROSJEKT
TILTAKSHAVER
STØRRELSE 
STATUS

Gran
Sentrumsbebyggelse
TG Eiendom Gran AS
ca 12,5 daa tomteareal
Tillatelse gitt

Gran Park_situasjonskart
Anker 6
Anker 2
Anker 4

Gran kommune har et mål om tettstedsutvikling med «Alt på et sted», der alle hverdagsfunksjoner er tilgjengelig i det indre sentrumsområdet. Utvikling av planområdet vil bidra til å oppnå dette målet.
 
I dag er det parkeringsplass på store deler av planområdet, i tillegg til kontorbygg og en eldre enebolig. Her skal det bygges en perforert kvartalsstruktur som sikrer gode gangforbindelser på langs og tvers av området. Hovedtyngden av bygningsmassen er fordelt på 3 blokker som avgrenser kvartalet mot de trafikkerte bygatene i nord og øst og samtidig skjermer det indre gårdsrommet. Disse bygningene danner ryggraden i prosjektet, og trappes alle ned mot sør og vest for å gi solrike takterrasser og varierte høyder mot omgivelsene.
 
Prosjektet rommer hovedsakelig boliger, men også kontorer og forretninger på gateplan mot den nye Miljøgata i øst. Flere bygninger langs Storgata er regulert som hensynssone i ny reguleringsplan, og gårdsrommet avsluttes i vest med en rekke småhus i 2-3 etasjer som både skjuler underliggende garasjekjeller og megler i skala mellom ny og eldre, vernet bebyggelse.

Perspektiv Gran Park, sett fra miljøgata
Gran Park_typisk etasjeplan

TYPISK ETASJEPLAN

Gran Park_Oppriss sett fra Oslolinna
bottom of page