top of page
altanværelse.jpeg

HØIENHALD

Les mer_rørvik hage
Anker 3

I 2020 ble sveitservillaen Høienhald totalrenovert, med FxARK som ansvarlige for planlegging og gjennomføring. Huset befinner seg mellom Ring 2 og Universitetet i Oslo, og er en skjult perle med hageanlegg midt i byen. Spesialtilpassede løsninger og en kompleks fargepalett skaper hyggelige rammer for kontorfellesskapet, og bygger opp under husets sjel.

Anker 1

STED 
TYPE PROSJEKT
TILTAKSHAVER
STØRRELSE 
STATUS

Marienlyst, Oslo 
Rehabilitering sveitservilla
Privat
ca. 262m² BYA / 698m² BTA
Ferdigstilt 2020

Situasjonakart_Høienhald-01.png
Anker 6
Anker 2

Like ovenfor Marienlyst skole og NRKs hovedkontor, mellom Ring 2 og Universitetet i Oslo, ligger det gjemt en trevilla i skråningen på Kalvehaugen, kjent som Høienhald. Hald betyr bakke/skråning og kommer fra det norrøne ordet hallr. Navnet Høienhald betyr derfor «på høyden av bakken/skråningen». Eiendommen består av to bygg fra 1889, et våningshus og en stall. Høienhald er et godt eksempel på norsk trearkitektur fra det fjerde kvartalet på 1800-tallet, og hvordan bygningen har utviklet seg med skiftende eiere og samtidig beholdt mye av det opprinnelige (vern gjennom bruk).

Høienhald er en halvannen etasjes sveitservilla med kistemur kjeller og stall oppført for dr. Flock i 1889, i laftet saget tømmer og kledd inn med stående trepanel. Krysspostvinduer er plassert symmetrisk i fasaden og ble opprinnelig beskjedent dekorert som følge av begrenset budsjett. Etter søknad signert Fru Flock, ble stallen gjort om til bolig i 1909.

Senere bodde arkitekt Arne Eide (1881–1957) i arkitektfirmaet Morgenstierne og Eide her, noe E’en over døren og gavlfeltet mot veien er et minne om. På 1920-tallet var Eides arkitektur preget av nyklassisisme, noe som gjenspeiler seg i Høienhalds dekorative elementer. Høienhald ble ombygget til å bli en sveitservilla i brytning mellom nybarokk og nyklassisisme utfra detaljer på bygget. Dørpartiet og trappen er utformet i nybarokk, mens vindusdetaljer refererer til nyklassisismen. Eide anla en park med eiketrær.

Sven Arntzen (1897–1976) ledet senere hjemmefrontarbeid under krigen herfra. Etter en lengre periode der huset stod tomt og i fare for å bli revet, ble Høienhald ombygd til kontorbruk i 1980 og ett år senere ble fasader og landskapselementer på Høienhald vernet som kulturminne. Anlegget med hovedhus, uthus og hage representerer en viktig kulturarvverdi for Blindern området, der landbruksarealer blir stadig mer urbanisert.

Høienhald brukes fortsatt som kontorer, og arkitektkollega Kristin Planke har stått for renoveringen da nye eiere tok over i 2020. Huset har fått spesialtilpassede løsninger og en kompleks fargepalett som bygger opp under husets sjel. 

FxARK er nå del av kontorfellesskapet og åpner dørene opp under Open House Oslo 23.-24. september 2023 kl. 13-15. 

Anker 4
7.jpg
altanværelse.jpg
detalj.jpg
Ullevål hageby_bad
10.jpg
Ullevål hageby_detaljbilde interiør leilighet
bottom of page