top of page
Perspektiv fargekonsept Holmenskogen

HOLMENSKOGEN

Les mer_rørvik hage
Anker 3

Holmeskogen fire lavblokker skal få nye fasader, i en mer moderne, stedstilpasset fargepalett. Fargepaletten ble utviklet ved å tilbakeføre farger med et historisk referansepunkt av Oslo farger for å gi en mer stedsidentitet og harmonisk tilhørighet. 

Anker 1

STED 
TYPE PROSJEKT
TILTAKSHAVER
STØRRELSE 
STATUS

Holmen, Oslo
Renovering, fasader
Sameiet Holmenskogen
Fire lavblokker
Ferdigstilles 2023

Holmenskogen_situasjonsplan
Anker 6

Holmenskogen Boligsameie består av fire lavblokkene som ble bygget fra 1951-1952. Sameiet ønsket seg en modernisert fargepalett som ga tydeligere sammenheng av området når blokkene skal rehabiliteres.
 
Fargeforslaget er basert på hvilke farger som allerede finnes i nabolaget og er inspirert av historiske Oslo-farger. Fargepaletten i området viser seg å være dominert av gule og røde bygningskropper med innspill av grønne bygg. De siste tiårene har vi sett en trend hvor byggene blir malt hvit, grått eller svart, som ikke har historiske referansepunkt for dette område. Fargekonseptet ble utviklet ved å tilbakeføre farger med et historisk referansepunkt av Oslo farger. Takets farge har vært et viktig forankringspunkt når vi analyserte fargepalett.   

Fargekonseptet ble at hver blokk har sin egen unike farge og er med på å skape en helhetlig stedsidenitet og tilhørighet. Fargene er en variasjon av duse farger som tar opp farger fra området og skaper en harmonisk fargepalett. Balkongene og inngangspartiet er i en mørkere eller lysere nyanse av hoved fasaden. Eksisterende vindusfarge og taket farge knytter hvert volum sammen med i paletten.
 
Forventet ferdigstilt i 2023.

Anker 2
Anker 5
Holmenskogen_diagram som viser farger i området sammen med foreslått fargepalett
Utsnitt husrekke Holmenskogen
bottom of page