top of page
Konowsgate_utsnitt og utsikt

KONOWS GATE 83

Les mer_rørvik hage
Anker 3

På en tilnærmet umulig tomt nedenfor Ekebergskrenten strekker det seg tre hvite, luftige lameller mot sol og utsikt - og forsøker å frigjøre seg fra den mørke teglstenssokkelen de hviler på, som vokser ut fra fjellet og forankrer bebyggelsen til bakken.

Anker 1

STED 
TYPE PROSJEKT
TILTAKSHAVER
STØRRELSE 
STATUS

Gamlebyen, Oslo
Bolig, byggesak
Bundebygg AS/ Konows gate 83 AS
5500 m² BRA, 72 leiligheter
Ferdigstilt 2012

Konowsgate_situasjonskart
Anker 6
Anker 2
Anker 4

Prosjektet består av tre slanke bygningsvolumer i 6-7 etasjer, organisert i en vifteform og lagt på tvers av en 3 etasjes sokkel som graver seg inn i en fjellskrent. Kontrasten mellom lamellene - som strekker seg mot sol og utsikt, og sokkelen - som vokser ut av fjellveggen, understrekes av materialvalget; lamellene har hvite pussede fasader og sokkelen er kledd i mørk teglstein.
 
Fasadene mot nord åpner seg i størst mulig grad mot utsikten med vertikale vindusbånd, mens fasadene mot vest og øst har flere mindre vinduer i en rytme av sideveis forskyvninger, for å oppnå et lett og luftig uttrykk. Lamellene er vinklet i forhold til hverandre for å gi best mulig solforhold, både på balkonger og felles uteområder.

Konowsgate fasade
Konowsgate_bebyggelse plassert i bratt terreng
bottom of page