top of page
Perspektiv av Korsvoll tilbygg

KORSVOLL

Les mer_rørvik hage
Anker 3

På Korsvoll i Oslo er det planlagt utvidelse av rekkehus med tilbygg i to etasjer og kjeller. Tilbygget tilpasses eksisterende byggs utforming og materialitet, slik at tilbygget fremstår som en harmonisk tilpasset del av helheten. 

Anker 1

STED 
TYPE PROSJEKT
TILTAKSHAVER
STØRRELSE 
STATUS

Korsvoll, Oslo 
Tilbygg småhus
Privatkunde
Tilbygg 146 m2 BRA
Tillatelse gitt

Situasjonskart Korsvoll tilbygg
Anker 6

Eiendommen er en del av et større boligfelt, bygget på slutten av 50- og 60-tallet. Tiltakshaver har behov for å utvide enderekkehuset, for å tilpasse boligen til en moderne familie. Rekkehuset vil ha en fleksibel planløsning som både kan brukes som generasjonsbolig med eldre foreldre og for en større barnefamilie med ulike og skiftende behov.

 

Utformingen av tilbygget gjør at det vil fremstå med et rent og ryddig uttrykk, og integreres som del av bygningskroppen. Tilbygget vil oppfattes smalere fra adkomsten og spille videre på vinklene på det moderne tilbygget i andre enden av husrekken. Ved å vinkle tilbygget vil det opprettholde rom og åpenhet mot naboene i vest. Den funksjonalistiske formen og uttrykket i arkitekturen opprettholdes.

 

 Tiltaket består av:

  • utvidelse med tilbygg på gavl i to etasjer mot vest, i forlengelsen av eksisterende rekke,

  • utvidelse med påbygg på eksisterende vindfang i en etasje mot nord,

  • bruksendring av rom i kjeller til rom for varig opphold,

  • utvendig bod rives for å sikre en romsligere adkomstssituasjon for naboeiendommer,

  • utvendig trapp til kjeller for tilkomst til lagringsplass.

Anker 2
Anker 4

Diagram av tilbygget

Korsvoll, Grinda i Oslo. Tilbygg rekkehus.
Perspektiv av Korsvoll tilbygg
bottom of page