top of page

LANDSKAP

FxARK prosjekterer leke -og uteoppholdsarealer i tilknytning til boligområder. Dette sikrer gode overganger og et helhetlig prosjekt. Bruken av tomta og plasseringen av bygg er avhengig av løsninger utomhus: adkomst for bil og gående, plassering av oppholds- og lekearealer som er skjermet og med gode solforhold, forholdet mellom private og felles utearealer, renovasjonsløsning, tilkomst for brannbil, forholdet til omgivelsene rundt, terrengforhold, utsikt, urbane rom mm. Det er landskapet som legger premissene for resten av prosjektet.  

ansvarlig søker
bottom of page