top of page
Perspektiv 2_final.jpg

NORDSTRAND

Les mer_rørvik hage
Anker 3

På Nordstrand planlegges det for bygging av 3 stk. 2-mannsboliger innenfor småhusplanen i Oslo. Tiltakets bebyggelsesstruktur, volumer, utforming og materialitet er tilpasset nærområdet, og vil fremstå som en tilpasset fortetting av det etablerte småhusområdet. Arkitekturen er moderne, men gir samtidig henblikk til områdets etterkrigsarkitektur for å skape et helhetlig uttrykk og stedsidentitet.

Anker 1

STED 
TYPE PROSJEKT
TILTAKSHAVER
STØRRELSE 
STATUS

Nordstrand, Oslo 
3stk. to-mannsboliger
Midgard Eiendom
ca. 730m² BYA 
Søknad om rammetillatelse

Nettside_situasjonsplan_nordstrand-01.png
Anker 6
Anker 2

Det er søkt rammetillatelse for bygging av 3 stk. 2-mannsboliger. Nærområdet består hovedsakelig av småhusbebyggelse, med både to-mannsboliger og eneboliger. De eksisterende to-mannsboligene er bygget ut i ulik grad, men var opprinnelig nokså enkle volumer. Typologien videreføres med to-mannsboliger for å bevare småhuskarakteren. Boligene er i to etasjer med loft eller underetasje, og utformet for å kunne tilpasses terrengsituasjonen og eiendommens utstrekning.
 

De tre to-mannsboligene skal fremstå med et helhetlig uttrykk, med et enkelt og renskåret uttrykk. Det skapes variasjon med noen mindre forskyvninger, noe som bryter ned bygningsvolumet og gir en tydeligere identitet til hver bolig. En forskyvning i plan mellom to-mannsboligene er karakteristisk for nærområdets bebyggelse, og tas opp i omsøkt tiltak.
 

På inngangssiden mot øst og nord er fasaden mer lukket, mens det er større glassflater mot de solfylte fasadene i vest og sør. Det samspiller også med planløsningen, der de mer lukkede funksjonene som baderom og bod legges på inngangssiden, mens de mer åpne oppholdsrommene med stue og spiseplass legges mot hagesiden.
 

Fasadene er utformet med stående fenderkledning som skaper dybde i relieff, og gir fasadene en strukturert og rolig rytme. Med dette får byggene en lettleselig målestokk. Arkitekturen er moderne, men med tydelige referanser til områdets etterkrigsarkitektur.
 

Vindusformater er begrenset for å skape orden, og gi et dempet og behersket uttrykk. Samtidig vil de franske dørene gir mye lys og mulighet for lufting fra alle oppholdsrom, og god kontakt mellom inne og ute. Alle hus har vinduer på tre fasader, noe som vil bidra til høy bokvalitet der man kan se lyset bevege seg gjennom huset i løpet av døgnet. På loft er det takvinduer, blant annet over det åpne trapperommet som vil kaste lys ned i etasjene under. 
 

Bebyggelsens plassering er tilpasset tre store trær på tomten som skal bevares. Alle boligene vil ha tilgang på private hager og felles uteareal med gode solforhold. 

Anker 4
Nettside_fasade_høy oppløsning-01.png

FASADE

Perspektiv 1_final.jpg
bottom of page