top of page

OM OSS

Felix Arkitekter ble startet i 1997 av Felix Vidal. Helt fra starten var Felix opptatt av sosial boligbygging i betydningen gode boliger til folk flest. Det handlet aldri om eksklusive materialer eller luksus, men om gjennomtenkte planløsninger og hvordan man best mulig kan tilrettelegge for et godt liv gjennom arkitektur.

Etter at Felix gikk bort, fortsetter vi driften av kontoret under navnet FxARK. Vi tar med oss arven etter Felix og alt han lærte oss, og skal jobbe videre med prosjekter vi brenner for og er stolte av.


Vi jobber med prosjekter fra den første skissen til det står ferdig,
både små og store.
 

Kontoret har sentral godkjenning:  

x.png
x.png

Tiltaksklasse 3 i arkitektur, bygningsfysikk og ansvarlig søker,
 

Tiltaksklasse 2 for veg / uteareal / landskapsutforming og brannkonsept.

x.png
Prosjekter fra A til Å, fra reguleringsplan til ferdig bygg.
x.png
Fokus på gode planløsninger og varig bokvalitet.
x.png
Utvikling av nye sentrumsområder og tettsted, med kvartalsbebyggelse med blandet bruk og boligområder med blokker og småhus.
x.png
Bruk av moduler og elementer.
x.png
Ombygginger og rehabilitering av eldre bygg, bygningsvern og kulturminner. 
x.png
Gjenbruk av bygningsmaterialer og ny bruk av det som allerede er bygd, rasjonelle og gjennomtenkte løsninger som reduserer materialbruk og arealbehov.
x.png
Prosjekter med særlige vanskelige tomteforhold, som flom, natur, terreng, støy, vernehensyn og 
in-fill i tett by.
x.png
Offentlig saksbehandling og prosess.
x.png
Fargerådgivning og interiørarkitektur.
bottom of page