top of page
Parkhuset_bilde fra gårdsrom

PARKHUSET

Les mer_rørvik hage
Anker 3

Parkhuset er en del av Pilestredet Park, boligprosjektet som er bygget på den fraflyttede tomten til det gamle Rikshospitalet i Oslo indre by. Pilestredet Park ble tildelt Statens byggeskikkpris for 2007.

Anker 1

STED 
TYPE PROSJEKT
TILTAKSHAVER
STØRRELSE 
STATUS

Oslo sentrum
Bolig
Skanska Bolig AS
ca. 3.500 m² BRA 
Ferdigstilt 2006 

Parkhuset_situasjonsplan
Anker 6

Parkhuset inngår som en del av den store og helhetlige satsingen på miljø som er gjort i dette området. For Pilestredet Park har det vært utarbeidet et særskilt miljøoppfølgingsprogram (MOP). Parkhuset har i tillegg fulgt et eget program med spesiell vekt på gjenbruk, og har en rekke materialer og elementer fra de gamle hospitalbygningene som måtte rives. Parkhuset har derfor også fått navnet Gjenbrukshuset.
 
Prinsippet om gjenbruk har lagt føringer både for planløsninger og for arkitektoniske valg. Utvendig er det hovedsakelig fokusert på gjenbruk i forbindelse med ”tårnet” i det nordvestre hjørnet. Her er hovedinngangen rammet inn av granittsøyler fra det gamle Rikshospitalet, flankert av staselige gamle lamper på begge sider.
 
Sokkelvegg og gesimslist i granitt danner et belte rundt hjørnetårnet og videre ned langs Langes gate. Denne delen av bygget har et klassisk og symmetrisk utrykk, i kontrast til det mer moderne utrykket ellers i bygget. I fasaden for øvrig er det brukt fire ulike kledningstyper, to typer stein som er laget av oppskummet, gjenbrukt glass, en panelkledning i sukkerrørsimpregnert tre, og en fasadeplate som ikke inneholder helseskadelige stoffer. I gangarealet innvendig er det montert gamle lamper fra Rikshospitalet. Trappen har gjenbrukte granitt-trinn som er lagt på nye stålvanger. I inngangshallen i 1. etasje er det plassert en stor veggmosaikk som tidligere prydet veggen på Rikshospitalets barneavdeling.
 
Parkhuset har i senere tid fått solceller på taket, noe som passer godt til miljøvisjonen for prosjektet.

Anker 2
Anker 4
Parkhuset_Typisk etasjeplan

TYPISK ETASJEPLAN

Parkhuset_detaljbilde fasade
bottom of page