top of page

PLAN

Det er gjerne den første fasen som skaper størst verdi.
Der en parkeringsplass kan bli til et nytt kvartal, et mellomrom kan fylles med et nytt bygg eller et allerede bygd hus kan få ny bruk. Vi liker spesielt godt å jobbe i denne første fasen hvor mulighetene analyseres og plangrunnlaget studeres. Ofte er det mange hensyn: landskap, utsyn, sol/skygge, natur, byggegrenser, naboforhold, støy, mm.
 
Vi utfører kapasitetsvurderinger og mulighetsstudier som kan gi et overordnet idéforslag om mulighetene på tomten.

FxARK jobber med reguleringsplanlegging i Oslo og mange ulike kommuner på Østlandsområdet, og kan ta oss av hele prosessen med utarbeidelse av planforslag, høringsrunder og folkemøter, myndighetskontakt og analyser. 

ansvarlig søker
bottom of page