top of page
IMG_5125.jpg

SØRENGKAIA NÆRING

Les mer_rørvik hage
Anker 3

Bilde fra Elisabeth Limi

Næringslokalene helt ytterst på Sørengkaia er nydelig ombygget, og har nå blitt til bar, kafè og restaurant. De tre virksomhetene vil utfylle hverandre på en fin måte og gi liv til området. Bygget sto ferdig i 2015, hvor FxARK var også den gangen ansvarlig for arkitekturprosjektering og søknadsprosessen.

Anker 1

STED 
TYPE PROSJEKT
TILTAKSHAVER
STØRRELSE 
STATUS

Sørengkaia, Oslo
Næring 
Carucel Eiendom AS
ca. 774 m² BRA 
Ferdigstilt 2023

Nettside_Sørengkaia Næring.jpg
Anker 6
Anker 2
Anker 4

Bolig og næringslokalene helt ytterst på Sørengkaia sto ferdigstilt i 2015. Næringslokalene har i stor grad stått tomme siden de ble bygget, med unntak av mindre, midlertidige virksomheter som har holdt åpent sommerstid, og deler av lokalet som ble brukt til restaurant i 2016.

 

Det var et ønske fra tiltakshaver Carucel Eiendom om å oppgradere og dele inn lokalene i tre bruksenheter, slik at de kan leies ut til tre ulike aktører.

 

De tre næringslokalene vil bli brukt til restaurant, bar og kafé og henvender seg mot parken og havnepromenaden med fritt utsyn til sjø og park. Elisabeth Limi har stått for interiørkonseptet og skapt en helt unik atmosfære både i barlokalet (Vannskrekk) og restaurant (Ludo pizzeria). Kafélokalet vil åpnes snarest.

 

Bygget sto ferdig i 2015, og FxARK var også den gangen ansvarlig for arkitekturprosjektering og søknadsprosess i gjennomføringsfasen. Prosjektet ble tegnet til rammesøknad av Jarmund/Vigsnæs AS.

IMG_5126.jpg
IMG_5072.jpg

Bilde fra Elisabeth Limi

IMG_5071.jpg

Bilde fra Elisabeth Limi

bottom of page