top of page
Styrmoes vei_perspektiv

STYRMOES VEI

Les mer_rørvik hage
Anker 3

Tremannsbolig utformet som en kaskade langs den bratte bakken. Løsningen muliggjør lik utsikt over Drammen og vestvendt terrasse med hage for alle tre boligene. Prosjektet er planlagt utført i massivtre.

Anker 1

STED 
TYPE PROSJEKT
TILTAKSHAVER
STØRRELSE 
STATUS

Drammen
Enebolig
Privat
ca. 480 m2 BRA 
Under behandling

Styrmoes vei_situasjonsplan
Anker 6

Det er utarbeidet byggesøknad for et mindre fortettingsprosjekt i et villaområde sentralt i Drammen. I dag står det en enebolig på tomta med utsikt over byen, som foreslås erstattet med 3-mannsbolig. Den foreslåtte bebyggelsen er en videreutvikling av typologien som kjennetegner veien, der en stor andel av den historiske bebyggelsen i Styrmoes vei består av 2- og 4-mannsboliger fra veiens etablering på 30-tallet.
 
Saltak er orientert parallelt med veien og resten av nabobebyggelsen. Det asymmetriske saltaket følger terrenget og gjør at bygningene ser lavere ut fra veien. Bebyggelsen er delt opp i tre sammenkoblete bygningsvolumer, som er forskjøvet slik at de optimaliserer utsiktsforhold for alle tre boliger, samtidig som forskyvningen skaper utearealer på bakken skjermet mot støy og innsyn. Utsikten mot nord og solinnslipp fra sør/vest er optimalisert for alle de tre boligene.

Anker 2
Anker 5
Styrmoes_vei_aksonometri
Styrmoes vei_gateperspektiv
Styrmoes vei_perspektiv hage
bottom of page