top of page
Synnfjell_perspektiv tilbygg hytte

SYNNFJELL

Les mer_rørvik hage
Anker 3

Eierne er veldig glad i den eksisterende tømmerhytta, men ønsket seg flere rom og funksjoner enn den gir plass til. Det er tegnet og gitt tillatelse for tilbygg i mer moderne utforming, som samtidig er tilpasset det tradisjonelle hytteområdet i volum og materialbruk.

Anker 1

STED 
TYPE PROSJEKT
TILTAKSHAVER
STØRRELSE 
STATUS

Synnfjell, Nordre Land
Fritidsbolig
Privat
49 m2 BYA
Tillatelse gitt

Nettside_situasjonsplan-01.png
Anker 6

Synnfjell i Nordre Land kommune er et populært hytteområde der de fleste hyttene er bygd med laftet tømmer og saltak. Som en kontrast til den eksisterende hytta, ønsket eierne et moderne tilbygg med større glassfelt og takterrasse med utsikt over fjellene.
 
Det er tegnet et tilbygg med asymmetriske saltak med to forskjellige takvinkler på 15 og 30 grader. Det asymmetriske saltaket er et sentralt element i dette prosjektets arkitektur og er en moderne vri på de to eksisterende takvinklene. Taket vil gi bebyggelsen en eksteriørmessig tydelig karakter, men også mulighet for varierte og spennende rom i bygningenes øverste etasje. Bebyggelsen er oppbrutt av en takterrasse for at tilbygget skal oppleves vesentlig mindre, og skape kontrast mellom det nye og den eksisterende bebyggelsen.  Høydevirkningen vil være minimal på grunn av brytingen av terrassen.
 
Tilbygget er planlagt med stående treverk som vil gråne naturlig over tid og på denne måten gli inn i naturen. Trematerialet vil gi bygget et naturlig utseende og en dempet fjernvirkning. Tilbygget har minimalt med utstikk fra taket, noe som vil føre til at fasaden får en jevn, grå patina med tiden. Taket planlegges med matte, avdempede og mørke takplater i stål fra Plannja, som gir et linjespill på taket. 

Anker 2
Anker 4
Synnfjell_plantegning hytte

1 ETASJE

Nettside perspektiv 2.jpg
bottom of page