top of page
Vannkunsten fasade

BISPEVIKA

Les mer_rørvik hage
Anker 3

Vandkunsten Architects vant i 2012 konkurransen om å tegne nye boliger og næring på to tomter i Bispevika. Felix Arkitekter har vært engasjert som ansvarlig søker for prosjektet.

Anker 1

STED 
TYPE PROSJEKT
TILTAKSHAVER
STØRRELSE 
STATUS

Bispevika, Oslo
Ansvarlig søker
Oslo S Utvikling AS

Felt B6a ferdigstilles,
felt B6b er under bygging

Bispevika_situasjonsplan
Anker 6

Bebyggelsen er tilpasset terrenget og omgivelsene omkring i form og materialitet. Bebyggelsen er oppdelt i tre volumer som slynger seg langs Askerelven samtidig som den øker i høyde og bredde i takt med tomtens form. I syd går den fra bare 2m bredde og 3 etasjers høyde til mer normal bredde og 5 etasjer i nordenden.
 
Tomta var rufsete, flom- og støyutsatt, og med nærhet til biologisk mangfold som skulle tas vare på. Nærheten til Askerelva gir planområdet et grønt preg som gjenspeiles i utomhusarealene for boligene. Bekken som krysser planområdet er gjenåpnet, og er et identitetsskapende landskapselement i uterommet. Gangveien langs Askerelva er offentlig tilgjengelig, og kombineres med inngang til boligene.

Anker 2
Anker 4
Vannkunsten sett fra sjøsiden
Detaljbilde Vannkunsten
Detaljbilde Vannkunsten
bottom of page