top of page
Vannkunsten fasade

Jeg er et avsnitt. Klikk her for å legge til din egen tekst og redigere meg. Det er lett.

VANNKUNSTEN

Les mer_rørvik hage
Anker 3

Vandkunsten Architects vant i 2012 konkurransen om å tegne nye boliger og næring på to tomter i Bispevika. FxARK er engasjert som ansvarlig søker for prosjektet.

Anker 1

STED 
TYPE PROSJEKT
TILTAKSHAVER
STØRRELSE 
STATUS

Bispevika, Oslo
Ansvarlig søker
Oslo S Utvikling AS

Felt B6a er ferdigstilt,
felt B6b er under bygging

Bispevika_situasjonsplan
Anker 6

Nå er første felt med 9 punkthus ferdig, og det bor folk i 215 leiligheter, du kan kjøpe doughnuts og kaffe, bade fra brygga og leke på Stasjonsallmenningen. Prosjektet skiller seg virkelig ut ifra andre moderne bygg i området, med de skiferkledde fasadene, varierte takformer, uteplassene med direkte tilgang til kajakken, og de intime mellomrommene med vann mellom husene.

Det er gitt rammetillatelse for neste felt, som vil ha samme karakteristiske arkitektoniske utforming. Både Vandkunsten Architects og FxARK fortsetter i rollene som henholdsvis arkitekt og ansvarlig søker. Landskapsarkitekt er Grindaker AS.

Anker 2
Anker 4
Vannkunsten sett fra sjøsiden
Detaljbilde Vannkunsten
Detaljbilde Vannkunsten
bottom of page