top of page
Youngskvartalet_gatebilde fra Torggata

YOUNGSKVARTALET

Les mer_rørvik hage
Anker 3

Rehabilitering av tre gamle bygårder og nytt
8-etasjers kontorbygg. Murgårdene inneholder totalt 7 restauranter på plan 1 og deler av plan 2. Øvrige etasjer inneholder nye kontorer og rom for teknisk anlegg. Fasader og etasjeskiller er bevart.

Anker 1

STED 
TYPE PROSJEKT
TILTAKSHAVER
STØRRELSE 
FASE/STATUS

Youngskvartalet, Oslo
Næring og rehabilitering
Youngskvartalet AS
ca. 8250 m² BRA 
Gjennomføring /
Ferdigstilt 2017

Youngskvartalet_situasjonskart
Anker 6
Anker 2
Anker 4

Prosjektet omfatter rehabilitering av tre verneverdige bygårder og nybygg med kontorarealer på til sammen ca. 8250 m² BRA for Industri Energi, på oppdrag fra Veidekke som totalentreprenør.
 
De tre murgårdene Torggata 13, Youngs gate 7 og Youngs gate 9 fra siste halvdel av 1800-tallet danner et hjørne ut mot Youngstorget, midt i Oslo sentrum. Gårdene representerer Oslos tidligste murgårdsbebyggelse og arbeidet med rehabiliteringen har vært svært omfattende. Byggene huser restauranter og kafeer på gateplan, og kontorlokaler i de øvrige etasjer. Bakgården mellom bygårdene og tilbygget er offentlig tilgjengelig, med rom for uteservering.

Nybygget med kontorer i åtte etasjer er et tilbygg til eksisterende kontorbygg i Hammersborggata 12. Bygget har en teknisk underetasje som er felles for hele prosjektet. Fasadene er kledd i kobber, utført med høy håndverksmessig kvalitet. Kobberfasadene vil med tiden få en patina som danner et rolig bakteppe til de vernede bygårdene. Prosjektet Youngskvartalet gir området et løft, både estetisk og for bylivet.

FxARK kom inn i prosjektet i gjennomføringsfasen som ansvarlig søker og med ansvar for detaljprosjektering. Fabel Arkitekter (tidl. ØKAW) designet og sendte rammesøknad for prosjektet, mens det var Kristin Jarmund Arkitekter som stod for reguleringsplanarbeidet.

Youngskvartalet_Diagram plangrep
Youngskvartalet_gatebilde fra Youngsgate_vernede murgårder
Youngskvartalet_interiør trapp
Youngskvartalet_fasader murgårder
Youngskvartalet_gårdsrom og fasader
Youngskvartalet_uteservering
bottom of page